Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid-West Zuid Holland, Zeeland

Darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker 
Het bevolkingsonderzoek darmkanker voor mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar is in 2014 van start gegaan. Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd: ieder jaar wordt een aantal geboortejaren uitgenodigd, tot in 2019 iedereen in de doelgroep tenminste één keer is uitgenodigd. Eenmaal uitgenodigd, volgt iedere twee jaar een nieuwe uitnodiging.

Klik hier voor het uitnodigingsschema.

Het uitnodigingsschema geeft op basis van het geboortejaar de planning in welk jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker kan worden verwacht. In de praktijk kan van deze planning worden afgeweken. Dat heeft te maken met de beschikbare capaciteit voor het vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie) en het streven de wacht- en reistijd voor vervolgonderzoek te beperken. 

55 tot en met 75 jaar
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Deze groep ontvangt elke 2 jaar een iFOBT-ontlastingstest, die thuis uitgevoerd kan worden. De deelnemers aan het bevolkingsonderzoek sturen hun monster op naar een laboratorium, waar wordt gekeken of er bloed in de ontlasting aanwezig is. Bij een ongunstige iFOBT-uitslag ontvangt de deelnemer bij de uitslag direct een uitnodiging voor een intakegesprek in een coloscopiecentrum.

Op de informatiekaart bevolkingsonderzoek darmkanker is het bevolkingsonderzoek in vier stappen beschreven. Klik hier om de informatiekaart te downloaden.

RIVM
Het RIVM-CvB heeft de vijf screeningsorganisaties – Bevolkingsonderzoek Noord, Oost, Midden-West, Zuid-West en Zuid – opdracht gegeven het bevolkingsonderzoek darmkanker uit te voeren.

Rol organisaties voor bevolkingsonderzoek
De vijf organisaties zijn verantwoordelijk voor de regionale uitvoering, de coördinatie, de kwaliteitsborging en de diagnostiek van het bevolkingsonderzoek darmkanker.