Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Zuid-West Zuid Holland, Zeeland

Bezwaar

Bij deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker worden uw gegevens elektronisch verwerkt. Wij gebruiken hiervoor beveiligde systemen. De resultaten van het bevolkingsonderzoek kunnen worden gebruikt voor het steeds verder verbeteren van het bevolkingsonderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek. Uw privacy wordt hierbij optimaal beschermd.

Als u bezwaar maakt tegen het registreren en/of gebruik van uw gegevens, heeft dit uiteraard geen invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na het bevolkingsonderzoek wordt bejegend.

Met wie worden uw gegevens uitgewisseld?

Huisarts
Bij verwijzing worden uw gegevens uitgewisseld met de huisarts.

Specialist
Bij verwijzing worden uw gegevens uitgewisseld met de specialist.

Kankerregistratie
Nederland kent een landelijk registratiesysteem waarin gegevens van kankerpatiënten zijn opgenomen (Nederlandse Kankerregistratie). De regionale kankercentra zijn hiervoor verantwoordelijk. De uitwisseling van uw gegevens met de kankerregistratie is nodig om te kunnen nagaan of de aandoening via het bevolkingsonderzoek aan het licht is gekomen of op een andere manier.

Palga
De medische uitslag van het weefselonderzoek in het ziekenhuis wordt geregistreerd in een landelijk systeem, Palga. Voor de controle op de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek borstkanker worden met dit systeem gegevens uitgewisseld.

CBS
Om te weten hoeveel mensen er minder aan borstkanker overlijden door het bevolkingsonderzoek vergelijken we de resultaten met de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Overige screeningsorganisaties
Als u verhuist naar een regio waar het bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd door een andere screeningsorganisatie, geven wij uw cliëntgegevens aan deze organisatie door.

Hoe maakt u bezwaar?
U kunt op verschillende manieren bezwaar maken:

  • Via het formulier ‘Bezwaar bevolkingsonderzoek borstkanker’.
    Klik hier om het formulier te downloaden.

  • Via de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Zuid-West, telefoonnummer: 088 - 248 20 00.
    U ontvangt dan een bezwaarformulier waarop u uw bezwaren kenbaar kunt maken.

Bezwaar opheffen?
Wilt u een eerder gemaakt bezwaar opheffen? Neem contact op met onze informatielijn.